e‌BPM

معرفی کتاب “خودآموز ساخت فرایند توسط نرم افزار مدیریت فرایند بیزاجی”

در اینجا قصد داریم به معرفی کتاب “خودآموز ساخت فرایند توسط نرم افزار مدیریت فرایند بیزاجی” که در سال ۱۴۰۱ تالیف شده است بپردازیم.
با عنایت به افزایش اقبال سازمان ها و شرکت هایی که در زمینه مدیریت فرایندها فعالیت دارند به استفاده از نرم افزار مدیریت فرایند بیزاجی، این کتاب بر اساس نیاز احساس شده جهت ایجاد منبعی که به صورت ساده و روان ساخت فرایند را در این نرم افزار را به علاقه مندان آموزش دهد، تالیف شد. این کتاب توسط مهندس صادق رسولی که در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه شهیدبهشتی می باشند و تجربیات خوبی در مدیریت و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر این نرم افزار دارند، تالیف شده است. در این کتاب در هشت فصل به مطالب زیر پرداخته شده است:
فصل اول: مدلسازی فرایند
فصل دوم: مدلسازی داده
فصل سوم: ساخت فرم
فصل چهارم: قوانین کسب و کار
فصل پنجم: تخصیص فعالیتها به کاربران
فصل ششم: ساخت زیر فرایند
فصل هفتم:تعدادی از قابلیتهای نرم افزار
فصل هشتم: انتشار فرایند
فهرست مطالب کتاب به شرح فایل زیر است:
در ادامه صفحه ای از فصل چهارم کتاب قرار داده شده است:
جهت تهیه کتاب می توانید به سایت انتشارات سیمای قلم (https://simayeghalam.com) مراجعه نمایید.

فهرست کتاب

دراین مطلب صفحاتی از کتاب را مشاهده میکنیم
یک صفحه از کتاب (۱)

مریم کاظمی

مریم کاظمی

اضافه کردن نظر