e‌BPM

۱- فرایند کسب و کار چیست؟

تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی، با هدف خلق و ارائه ارزش راه‌اندازی شده‌اند که فرآیندهای کسب و کار در هر یک از این سازمان‌ها موجب خلق ارزش و ارائه خروجی مورد نظر خواهند شد. در این ویدئو کلیپ آشنایی با انواع فرآیندهای کسب و کار و همچنین مزایای شناسایی و پرداختن به فرآیندهای کسب و کار صورت خواهد پذیرفت.

 

۱ نظر