e‌BPM

۳- فرایندهای کسب و کار جز کدام یک از انواع دارایی های سازمان هستند؟

فرآیندهای کسب و کار جزو دارایی‌های اصلی سازمان بوده که امکان تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌های با ارزش را فراهم می‌نماید. در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با انواع دارایی‌های سازمان به خصوص فرآیندهای کسب و کار صورت خواهد پذیرفت.

اضافه کردن نظر