۳- فرایندهای کسب و کار جز کدام یک از انواع دارایی های سازمان هستند؟
۳- فرایندهای کسب و کار جز کدام یک از انواع دارایی های سازمان هستند؟

۳- فرایندهای کسب و کار جز کدام یک از انواع دارایی های سازمان هستند؟

فهرست مطالب :

فرآيندهاي كسب و كار جزو دارايي‌هاي اصلي سازمان بوده كه امكان تبديل ورودي‌ها به خروجي‌هاي با ارزش را فراهم مي‌نمايد. در اين ويدئو كليپ آشنايي كلي با انواع دارايي‌هاي سازمان به خصوص فرآيندهاي كسب و كار صورت خواهد پذيرفت.

eBPM در شبکه های اجتماعی