e‌BPM

۵- استاندارد BPMN2.0.2 چه مباحثی را پوشش میدهد؟

BPMN استانداری برای مدلسازی فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. این استاندارد شامل ۴ نوع نمودار به منظور مدلسازی فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. این زبان مدلسازی به عنوان یک زبان واحد برای تحلیل و اجرای فرآیندها در نرم‌افزارها و ابزارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ویدئو کلیپ کاربرد این زبان مدلسازی تبین گردیده است.

۱ نظر