۱۵- اتصالات در استاندارد BPMN2.0.2
اتصالات در استاندارد BPMN2.0.2

۱۵- اتصالات در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

در اين ويدئو كليپ تعريف، انواع و ويژگي‌هاي گروه عناصر اتصالات به عنوان يكي از 5 دسته كلي عناصر استاندارد BPMN، به صورت كلي تشريح خواهد شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی