۱۷- رفتار زیرفرایندها در استاندارد BPMN2.0.2
رفتار زیرفرایندها در استاندارد BPMN2.0.2

۱۷- رفتار زیرفرایندها در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

در اين ويدئو كليپ تعريف، انواع، ويژگي‌ها و رفتار زيرفرآيندها در استاندارد BPMN، به صورت كلي تشريح خواهد شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی