e‌BPM

پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار شرکت پاک نام – شروع فاز چهار

پس از اتمام فازهای آموزش، احصا، مدل سازی و تدوین شناسنامه فرآیندهای کسب‌وکار در شرکت پاک نام در فاز چهارم زنجیره ارزش منتخب وارد فاز بهبود شده است. تمامی مراحل فوق از فاز آموزش گرفته تا فاز بهبود فرآیند به دست تیم مدیریتی eBPM اجرا شده است.

شرکت پاکنام در زمره معتبرترین شرکتهای شوینده کشور قرار دارد و هم اکنون بالغ بر ۳۵۰ نیروی متخصص و تجربی در واحدهای مختلف این شرکت مشغول بکار هستند.
محصولات مختلف شرکت علاوه بر عرضه در بازار داخل کشور تحت برندهای تاپ ، یکتا ، دی ، آرن و بامداد؛ و همچنین با نام برندهای رامس، یکتا و دی به کشورهای مختلف صادر می گردد.

پروژه مدیریت فرآیندهای کسب و کار شرکت پاکنام از شهریور سال ۹۵ با برگزاری دوره آموزشی برا ی مدیران و کارشناسان این شرکت آغاز و پس از برگزاری دوره، قرارداد این پروژه در چهار فاز شناسایی فرآیندهای وضع موجود، مدل‌سازی نقشه فرآیندهای وضع موجود، تدوین شناسنامه فرآیند برای هر یک از فرآیندهای شناسایی شده و در نهایت تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها منعقد گردید. در این مرحله پس از شناسایی، مدل‌سازی و تدوین شناسنامه فرآیندهای وضع موجود مقرر گردید مرحله بهبود فرآیندها برای ۱۰ فرآیند منتخب شرکت آغاز گردد.

اضافه کردن نظر