e‌BPM

چرخه حیات فرایند کسب و کار

یک فرآیند کسب و کار در یک چرخه حیات مشخص در یک سازمان وجود خواهد داشت. که شامل شناسایی و مدلسازی فرآیند، تحلیل فرآیند، تنظیم سیستم‌های فناوری اطلاعات سازمان، تسهیل در اجرای فرآیند، ارزیابی فرآیند، بازطراحی و بهبود فرآیند می‌باشد. در این ویدئوکلیپ آشنایی کلی با اجزای مختلف چرخه حیات فرآیند صورت خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر