e‌BPM

مدل سازی دسترسی همزمان داده

در یک مدل فرآیندی امکان همزمان ثبت و خوانش داده‌ها وجود دارد. این کار از طریق استفاده از پایگاه‌های داده صورت می‌گیرد. در این ویدئو کلیپ با این موضوع بیشتر آشنا خواهید شد.

اضافه کردن نظر