e‌BPM

انواع تخصیص منابع به فعالیت ها

برای هر یک از وظایف تعریف شده در یک فرآیند می‌بایست، منابع اختصاص داده شود. تخصیص منابع به معنای تعیین فرد انجام‌دهنده وظیفه می‌باشد. در این ویدئو کلیپ، نحوه تخصیص منابع به وظایف تبیین خواهد شد.

۱ نظر