e‌BPM

مدل سازی دروازه فراگیر

یکی از رایج ترین انواع دروازه ها، دروازه فراگیر یا اینکلوسیو می باشد که اجازه فعال سازی یک مسیر و یا چند مسیر از دروازه را برای مدلساز فراهم می سازد. در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با دروازه تصمیم فراگیر صورت خواهد پدیرفت.

اضافه کردن نظر