e‌BPM

آموزش کارشناسان خیریه حضرت زهرا (س)

مجموعه خیریه حضرت زهرا (س) کار شناسایی و مدلسازی فرآیندهای وضع موجود خود را آغاز نموده است که در این راستا گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM‌ کار آموزش و ارائه خدمات مشاوره به این مجموعه محترم را برعهده گرفته است.

اضافه کردن نظر