e‌BPM

امروزه سازمان ها چه درکی از BPM دارند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ‌های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


امروزه سازمان ها چه درکی از BPM دارند؟

? ۳۳% : یک متدولوژی طراحی بالا به پایین به منظور سازماندهی، مدیریت و اندازه گیری سازمان؛ بر مبنای فرآیندهای اصلی سازمان

? ۲۵% : یک رویکرد سیستماتیک به منظور تحلیل، بازطراحی، بهبود و مدیریت یک فرآیند مشخص

⚪️ ۱۴% : یک ابتکار کاهش هزینه؛ مبتنی بر افزایش بهره وری فرآیندهای مشخص

⚫️ ۱۱% : یک مجموعه ای از تکنولوژی های نرم افزاری جدید که کار را برای خبرگان حوزه نرم افزار در مدیریت و اندازه گیری اجرای گردش کار فرآیندها و ابزارهای فرآیندی تسهیل کرده است.

? ۱۷% : سایر موارد

 

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmon

اضافه کردن نظر