محرک‌های اجرای پروژه BPM در سازمان ها چیست؟
محرک‌های اجرای پروژه

محرک‌های اجرای پروژه BPM در سازمان ها چیست؟

فهرست مطالب :

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


محرک‌های اجرای پروژه BPM در سازمان‌ها چیست؟

? 24 % : نیاز به ذخیره منابع مالی به وسیله کاهش هزینه ها و/یا بهبود بهره وری سازمان

? 14 % : نیاز به بهبود محصولات موجود، خلق محصولات جدید یا ورود به مسیرهای جدیدی از کسب و کار؛ به منظور باقی ماندن در فضای رقابتی

⚪️ 2 % : اتفاق یک باره (ادغام دو شرکت یا تملک جدید)

⚫️ 8 % : مدیریت ریسک کسب و کار یا دولت

? 20 % : نیاز به بهبود رضایت مشتری؛ به منظور باقی ماندن در فضای رقابتی

? 13 % : نیاز به بهبود پاسخگویی سازمانی یا مدیریت هماهنگی ها

⚪️ 8 % : نیاز به کاهش مقاومت کارکنان در تغییرات فرآیندی

? 6 % : نیاز به بهبود مدیریت و یکپارچه سازی منابع (سامانه ها) فناوری اطلاعات

⚫️ 5 % : سایر موارد

 

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

eBPM در شبکه های اجتماعی