e‌BPM

سطح استانداردسازی وظایف و فرایندهای مشابه در واحدهای اداری موجود در سازمان ها چگونه است؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


? ۹% : سازمان هایی که هیچگونه فعالیتی (صفر درصد اوقات) در حوزه استانداردسازی وظایف و فرآیندهای مشابه در واحدهای سازمانی انجام نداده اند (سطح یک بلوغ فرآیندی CMMI)

? ۴۸% : سازمان هایی که گاها (۱ تا ۳۰ درصد اوقات) به استانداردسازی وظایف و فرآیندهای مشابه در واحدهای سازمانی پرداخته اند (سطح دو بلوغ فرآیندی CMMI)

⚪️ ۲۱% : سازمان هایی که اغلب (۳۱ تا ۶۰ درصد اوقات) به استانداردسازی وظایف و فرآیندهای مشابه در واحدهای سازمانی پرداخته اند (سطح سه بلوغ فرآیندی CMMI)

⚫️ ۲۱% : سازمان هایی که اکثرا (۶۱ تا ۹۹ درصد اوقات) به استانداردسازی وظایف و فرآیندهای مشابه در واحدهای سازمانی پرداخته اند (سطح چهار بلوغ فرآیندی CMMI)

? ۱% : سازمان هایی که همیشه (۱۰۰ درصد اوقات) به استانداردسازی وظایف و فرآیندهای مشابه در واحدهای سازمانی پرداخته اند (سطح پنج بلوغ فرآیندی CMMI)

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmon

اضافه کردن نظر