e‌BPM

سامانه های نرم افزاری موجود در سازمان تا چه حدی از فرایندهای سازمان پشتیبانی می کنند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


? ۳%: سامانه‌های نرم افزاری موجود در سازمان اصلا (صفر درصد از فرآیندها) هیچ یک از فرآیندهای سازمان را پشتیبانی نمی‌کنند (سطح یک بلوغ فرآیندی CMMI).

? ۵۹%: سامانه‌های نرم افزاری موجود در سازمان گاها (۱ تا ۳۰ درصد از فرآیندها) از فرآیندهای سازمان پشتیبانی می‌کنند (سطح دو بلوغ فرآیندی CMMI).

⚪️ ۱۷%: سامانه‌های نرم افزاری موجود در سازمان اغلب (۳۱ تا ۶۰ درصد از فرآیندها) از فرآیندهای سازمان پشتیبانی می‌کنند (سطح سه بلوغ فرآیندی CMMI).

⚫️ ۱۸%: سامانه‌های نرم افزاری موجود در سازمان اکثرا (۶۱ تا ۹۹ درصد از فرآیندها) از فرآیندهای سازمان پشتیبانی می‌کنند (سطح چهار بلوغ فرآیندی CMMI).

? ۳%: سامانه‌های نرم افزاری موجود در سازمان تمامی (۱۰۰درصد از فرآیندها) فرآیندهای سازمان را پشتیبانی می‌کنند (سطح پنج بلوغ فرآیندی CMMI).

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر