e‌BPM

آیا مدیران فرایند درسازمان؛ مسئول و جوابگو در مقابل فرایندهای سازمان هستند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


آیا مدیران فرآیند درسازمان؛ مسئول و جوابگو در مقابل فرآیندهای سازمان هستند؟

⚫️ ۱۷%: مدیران، مسئول و جوابگو در مقابل زنجیره ارزش سازمان هستند.

⚪️ ۲۸%: مدیران، مسئول و جوابگو در مقابل فرآیندهای اصلی در میان واحدهای سازمانی هستند.

? ۳۷%: مدیران، مسئول و جوابگو در مقابل برخی از فرآیندهای خاص هستند.

? ۷.۵%: تمامی مدیران آموزش دیده‌اند که خود را به‌عنوان مدیر فرآیند درنظر بگیرند.

? ۱۰.۵%: سایر موارد.

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر