مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته _ مدیریت فرایند

مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته _ مدیریت فرایند

فهرست مطالب :

اطلاعات شناسنامه‌ای کتاب

 • عنوان کتاب (به زبان فارسی): مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته _ مدیریت فرایند
 • عنوان کتاب (به زبان انگلیسی) : process managment
 • نام کامل نویسنده : مایکل تاکر
 • نام کامل مترجم:‌ گروه کارشناسان ایران
 • ناشر: گروه کارشناسان ایران
  تعداد صفحات: 145

معرفی کتاب

 •  یک فرآیند از طریق کار بر روی یک مورد، ارزشی را برای مشتری آن فرآیند اضافه می کند.
 • از عرضه کنندگان فرآیند، داده‌هایی را دریافت و سپس آنها را به ستانده‌هایی برای مشتریان فرآیند تبدیل می‌کند. با وجود این، هدف اصلی فرآیند، فرآیند عرضه مزایا و منافع به مشتریان و طرفهای ذینفع آن می‌باشد.
 • فرآیند‌‌های اصلی آنهایی هستند که اثر مستقیم بر روی مشتریان شرکت بگذارند.
 • فرآیند‌های پشتیبانی، فرآیندهایی هستند که موجب عملکرد فرآیندهای اصلی به طور کارآمد می‌گردند.
 • ولی فرآیندهایی که نقش عمده‌ای در موفقیت سازمان دارند، فرآیندهایی هستند که بیشترین کمک را به عوامل مهم موفقیت می‌کنند. این فرآیندها لزوما فرآیندهای اصلی نیستند.
 • حامی فرآیند زمینه لازم را فراهم می‌کند و همچنین منظور از آن را مشخص می‌سازد.
 • مالک فرآیند مسئولیت‌های متعددی دارد ولی اولین و مهمترین آن هدایت و رهبری گروه است.
 • اجرا کنندگان فرآیند افرادی هستند که کار روزانه را انجام می‌دهند.
 • اگر مالک و اجرا کنندگان فرآیند از مهارت و توانائی‌های لازم برخوردار نباشند، فرآیند به طور موثر اجرا یا مدیریت نخواهد شد.
 • کار گروهی و گفت و گو با مشتریان و عرضه کنندگان فرآیند به تامین منافع عوامل ذینفع یاری می‌رساند.
 • توانمند سازی، تلفیق مناسبی از کنترل، پشتیبانی و اختیار عمل برای یک فرآیند مشخص است.
 • فرآیند‌های موفق، تعادل صحیحی میان توانمند سازی و مخاطرات کار به وجود می‌آورند.
 • طرح‌ ریزی فرآیند یک روش قوی برای تقویت گروه‌های کار است .
 • پرونده فرآیند به شما و گروهتان کمک می‌کند که تمامی اطلاعات مهم را درباره فرآیند در یکجا نگهداری می‌کنند.
 • کارها را به اندازه  توان خود به عهده بگیرید .
 • یک رویکرد نظام یافته را با خلاقیت تلفیق کنید.
 • بهبود فرآیند را مطابق با توانایی های گروه طراحی کنید.
 • تسلط بر تغییر نیازمند آمادگی دقیق است .
 • مشتریان فرآیند را در تمامی تغییرات مشارکت دهید.
 • کیفیت، همان خواسته مشتری است.
 • جلوگیری از اشتباهات، بهترین راه تضمین کیفییت است.
 • پذیرفتن این امر که کلیه فرآیندها دارای پاره‌ای تغییرات طبیعی هستند.
 • ایجاد یک استراتژی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده از شواهد.
 • جمع‌آوری داده‌های صحیح و نمایش آن‌ها به نحو مناسب.
 • استفاده از کلیه قابلیت‌های تکنولوژی اطلاعات برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.
 • کمک به افراد برای جمع‌آوری داده‌های صحیح.
 • گنجاندن فرآیند جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فرآیند اصلی.
  فهرست مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته _ مدیریت فرایند

eBPM در شبکه های اجتماعی