کتاب مدیریت کیفیت جامع – مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی

کتاب مدیریت کیفیت جامع – مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی

فهرست مطالب :

اطلاعات شناسنامه‌ای کتاب

  • عنوان کتاب (به زبان فارسی): مدیریت کیفیت جامع – مفاهیم، اصول، فنون و روش‌های اجرایی
  • عنوان کتاب (به زبان انگلیسی):‌ Total Quality Management
  • نام کامل نویسنده : دکتر اصغر زمردیان
  • نام کامل مترجم:‌ ——–
  • ناشر: موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش
  • تعداد صفحات: ۲۲۲

معرفی کتاب

در این کتاب الگوی مدیریت کیفیت جامع در دو بعد ساختاری و عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد ساختاری با دسته‌بندی عوامل درونی و بیرونی سازمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما بعد عملیاتی سیستم مدیریت کیفیت جامع را مراحل اجرایی این سیستم تشکیل می‌دهد که این مراحل نیز بر اساس چارچوب نظری مفهوم مدیریت کیفیت جامع طراحی شده است که شامل چهار جریان برجسته ذیل می‌باشد:

  • اصول چهارگانه دمینگ
  • نظریه کرازبی
  • نظریه جوران
  • شیوه تولید در سطح بین‌المللی

در ادامه فراتر از مباحث تئوری مطرح شده، مراحل اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌ها با کلیه مسائل و چالش‌های پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است این بخش از کتاب به علت پرداختن به موضوعات کاربردی عملیاتی می‌تواند برای کارشناسان و سازمان‌هایی که قصد پیاده‌سازی این نوع سیستم‌ها را دارند، بسیار کمک کننده باشد. از سرفصل‌های اصلی که در بخش اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته‌اند می توان به ارزیابی سازمان، زیرساخت مورد نیاز و ساختار سیستم مدیریت کیفیت جامع اشاره نمود که پرداختن به هر یک از موارد مطرح شده در سازمان متقاضی این نوع از سیستم‌ها نیاز به صرف وقت و هزینه به منظور تعمیق مفاهیم مربوطه خواهد داشت.

دانلود فهرست کتاب مدیریت کیفیت جامع

eBPM در شبکه های اجتماعی