e‌BPM

آیا سازمان دارای مدیران فرایند به‌عنوان مسئول فرایندها می باشد؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


آیا سازمان دارای مدیران فرآیند به‌عنوان مسئول فرآیندها می‌باشد؟

⚫️ ۱۷% از سازمان‌ها دارای مدیرانِ مسئول برای زنجیره ارزش سازمان هستند.

⚪️ ۲۸% از سازمان‌ها دارای مدیرانِ مسئول برای فرآیندهای اصلی خود در میان بخش‌های سازمانی هستند.

? ۳۷% از سازمان‌ها دارای مدیرانِ مسئول برای برخی از فرآیندهای خاص هستند.

? ۸% از سازمان‌ها مدیرانشان را به‌عنوان مدیر فرآیند آموزش داده‌اند.

? ۱۰% سایر موارد

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر