e‌BPM

۵ گام اساسی رسم نقشه فرایندی در نرم افزار ویژوال پارادایم

Visual Paradigm for UML یک ابزار کیس UML است که UML 2 و Business Process Modeling Notation(BPMN)را به خوبی پشتیبانی می‍‌‌‌‎کند. به علاوه مدل‌سازی UML را پشتیبانی می‌کند، این نرم افزار business process modeling را که یک نگاشت object- relational است برای java ،.Net و PHP تولید می‌کند.
UML به عنوان ابزاری برای مصور سازی موجودیت‌های مختلف یک نرم افزار در اختیار مهندسان نرم‌افزار می‌باشد. به دلیل پیچیدگی‌هایی که در رسم دستی نمودار‌های UML وجود دارد اکثر مهندسان نرم‌افزار‌ از نرم‌افزار‌های کاربردی موجود برای رسم اشکال UML استفاده می‌کنند، که بهترین این نرم‌افزارها Visual Paradigm می باشد. از دیگر قابلیت‌های این نرم افزار ساخت گزارشات و ساخت کد می‌باشد، همچنین Visual Paradigm رسم نمودارهای UML بر مبنای کدهای برنامه را نیز داراست.

۲ comments