e‌BPM

تخمین شما از سازمان خود درباره میزان هزینه صورت‌گرفته برای مدیریت، تحلیل، پایش، بازطراحی و بهبود فرایندهایش در سال ۲۰۱۵ چه‌مقدار است؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


تخمین شما از سازمان خود درباره میزان هزینه صورت‌گرفته برای مدیریت، تحلیل، پایش، بازطراحی و بهبود فرایندهایش در سال ۲۰۱۵ چه‌مقدار است؟

(مشتمل‌بر هزینه‌های مربوط به مدیریت فرآیندها، شش‌سیگما، ناب، شش‌سیگمای ناب، خودکارسازی فرآیندها و هزینه‌های بالاسری؛ بدون درنظر گرفتن هزینه‌های برون‌سپاری، نرم‌افزارهای ERP و هزینه‌های پیاده‌سازی آنها)

⚫️ ۵۰%: از صفر دلار تا ۴۹۹.۹۹۹ دلار

⚪️ ۱۸%: از ۵۰۰.۰۰۰ دلار تا ۹۹۹.۹۹۹ دلار

? ۱۸%: ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار تا ۴.۹۹۹.۹۹۹ دلار

? ۶%: از ۵.۰۰۰.۰۰۰ دلار تا ۹.۹۹۹.۹۹۹ دلار

? ۶%: بالای ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار

⚪️ ۲%: بالای ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر