e‌BPM

در صورتی که سازمان شما اقدام به استخدام مشاور بیرونی در حوزه BPM نموده است، از خدمات و مشاوره های ایشان در چه حوزه های استفاده می کند؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


 در صورتی که سازمان شما اقدام به استخدام مشاور بیرونی در حوزه BPM نموده است، از خدمات و مشاوره‌های ایشان در چه حوزهای استفاده می‌کند؟

? ۱۶%: یادگیری مدیران فرآیند

? ۶%: کارت امتیازی متوازن

? ۱۴%: پروژه‌های بازطراحی فرآیند

? ۸%: استفاده از چارچوب‌های BPM (SCOR,ITIL)

? ۵%: پروژه‌های بهبود فرآیندِ شش سیگما

? ۱۰%: پروژه‌های خودکارسازی فرآیند

? ۹%: یادگیری تحلیل و طراحی فرآیند

? ۱%: برونسپاری فرآیند کسب‌وکار

? ۳%: حمایت ERP برای BPM

? ۸%: ارتباط مدیریت دانش و BPM

? ۱۸%: تغییرات فرهنگ و BPM

? ۲%: سایر

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر