e‌BPM

سازمان شما علاقه‌مند به استفاده از کدام‌یک از استانداردهای فرایند است؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


? ۷%: ARIS EPC (Notation)

? ۱۰%: ISO 9000

? ۲%: IDEF (Notation)

? ۷%: CMM/CMMI

? ۳%: BPEL

? ۲%: XPDL

? ۲۷%: BPMN (Notation)

? ۷%: UML (Notation)

? ۰%: Business Process Metamodel

? ۲%: Business Rules Metamodel

? ۲%: DMN

? ۰%: BPMM

? ۲%: MDA

? ۳%: ABPMP Body of Knowledge

? ۶%: IIBA Body of Knowledge

? ۱۰%: ASQ Lean Six Sigma of Knowledge

? ۱۰%: سایر

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

۱ نظر