e‌BPM

در حال حاضر سازمان شما از چه نوع خدمات و محصولاتی در زمینه مدیریت فرایندهای کسب و کار بهره می برد؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


در حال حاضر سازمان شما از چه نوع خدمات و محصولاتی در زمینه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار بهره می‌برد؟

? ۲۴% ابزار مدل‌سازی گرافیکی (Visio, PowerPoint)؛

? ۱۴% ابزار مدل‌سازی مبتنی بر منبع (ProVision, MEGA,Casewise)؛

? ۱۰% سامانه‌های فرایندی که می‌توانند زمان اجرای فرایند کسب‌وکار را مدیریت کنند (BPMS)؛

? ۳% ابزار مدیریت برنامه یا فرایند قاعده محور؛

? ۷% ابزار نظارت بر فرایند یا BI که می‌تواند اطلاعات را در قالب داشبورد نمایش دهد؛

? ۶% آموزش عملکرد،‌ معماری یا استراتژی فرایند؛

? ۶% آموزش طراحی و تحلیل فرایند؛

? ۹% آموزش روش بهبود و بازطراحی فرایند؛

? ۸% آموزش سامانه‌های مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)؛

? ۸% شرکت در همایش‌های مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM)؛

? ۳% دیگر؛

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر