e‌BPM

در سال ۲۰۱۵ چه اقدامی در حوزه فرایند کسب و کار در سازمان شما انجام شده است؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


در سال ۲۰۱۵ چه اقدامی در حوزه فرایند کسب‌وکار در سازمان شما انجام شده است؟

? ۱۵% توسعه یک معماری فرایند

? ۷% توسعه یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد فرایند

? ۹% هماهنگ‌سازی تلاش‌های مربوط به تغییرات فرایند

? ۸% هماهنگ‌سازی تلاش‌های مربوط به مدیریت فرایند بنگاه

? ۹% آموزش مدیر فرایند

? ۴% کارت امتیازی متوازن

?۱۳% پروژه بازطراحی فرایند اصلی

? ۳% پروژه‌های بازطراحی با چارچوب‌های SCOR، ITIL

? ۷% پروژه‌های بهبود فرایند شش سیگما

? ۷% پروژه‌های خودکارسازی فرایند اصلی

? ۷% آموزش تحلیل و بازطراحی فرایند

? ۹% آموزش مدلسازی وبازطراحی فرایند شش سیگمای ناب

? ۲% سایر

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر