e‌BPM

شما برای پذیرش گسترده تلاش های فرایند کسب و کار در سازمان خود با چه چالش ها و موانعی مواجهه هستید؟

وضعیت BPM

دو سال پس از راه اندازی پایگاه اینترنتی BPTrends و انتشار کتاب پر فروش پاول هارمن یعنی Business Process Change ، این پایگاه اولین مطالعه بازار را در سال ۲۰۰۵ انجام داد.

این پایگاه اعلام کرده است: «ما هر ۲ سال یکبار تحقیقات بازار را انجام می‌دهیم و فقط زمانی که فکر می‌کنیم باید با توسعه‌های جدید همگام شد، تغییراتی در آن ایجاد می‌کنیم.» این گزارش‌ها به صورت رایگان برای اعضاء و خوانندگان سایت BPTrends در دسترس است.

گزارش‌های مذکور شامل خلاصه‌ای از اطلاعات بیش از ۱۰۰ نفر از پاسخ دهندگان است که در ماه‌هایسپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. این گزارش پاسخ‌ها را تجزیه و تحلیل و آنها را با پاسخ های پنج پژوهش‌های قبلی بازار که در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ برگزار شد، مقایسه می‌کند.

BPTrends امیدوار است که این تحقیقات، ترازیابی‌هایی فراهم کند که جامعه مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) بتواند از آنها بعنوان معیاری برای اندازه گیری تحول BPM استفاده کند.


شما برای پذیرش گسترده تلاش‌های فرایند کسب‌وکار در سازمان خود با چه چالش‌ها و موانعی مواجهه هستید؟

? ۳۰% مدیریت ارشد به این موضوع علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد یا روی موضوع‌های دیگری تمرکز دارد.

? ۱۶% مدیریت توقع تخمین نرخ بازگشت سرمایه (با پیاده‌سازی BPM) را دارد که ما قادر به تخمین آن نیستیم.

? ۲۳% ما چندین تلاش برای تغییر فرایند به‌منظور کسب توجه مدیران داریم.

? ۱۳% درگذشته پروژه‌های مدیریت فرایندی در سازمان اجرا شده که موفقیت‌آمیز نبوده و مدیریت درباره اجرای مجدد آن با احتیاط رفتار می‌کند.

? ۱۲% مدیریت قصد سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه BPM در این زمان را ندارد.

⬅️ منبع:
The State of Business Process Management 2016
Paul Harmo

اضافه کردن نظر