e‌BPM

تعریف فعالیت (Activity)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


تعریف فعالیت (Activity)

فرایندها (Processes) قابلیت تقسیم به واحدها و زیرفرایندهای (Sub-Processes) کوچکتر را دارا هستند. واژه فعالیت، یک واژه عمومی است که می‌تواند برای توصیف هر زیرفرایند در هر سطحی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، می‌توان چنین گفت که هر فرایند از یک یا چند فعالیت ساخته شده است.

فعالیت‌ها می‌توانند دارای یک گام (Step)؛ مانند تایید تقاضای خرید یا قراردادن درب بطری روی آن در یک خط تولید؛ یا اینکه دارای چندین گام؛ نظیر پُرکردن یک فرم یا مونتاژ یک صندلی باشند. در مورد نحوه استفاده از واژگان مختلف؛ مانند وظیفه (Task) یا گام، سازگاری وجود ندارد؛ اما همه آنها کم‌و‌بیش با واژه فعالیت مترادف هستند.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر