e‌BPM

استاندارد DMN چیست؟

بسیاری از علمای مدیریت بر این باورند که این تصمیم‌گیری‌های یک سازمان است که باعث رشد و بلوغ آن شده و باعث زوال و نابودی آن خواهد شد. لذا در حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار نیز نیازمند اخذ تصمیمات مهم و کلیدی می‌باشد، که اثرگذاری بالایی در اجرای صحیح فرایندها خواهند داشت.

مدل‌سازی فرایندها یکی از ارکان اصلی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار می‌باشد. مدلسازی از طریق استاندارد مدل‌سازی BPMN صورت می‌پذیرد. مرحله مدل‌سازی در بسیاری از موارد نیازمند اعمال تصمیم‌گیری می‌باشد که بدین منظور از استاندارد مدل‌سازی تصمیم استفاده خواهد شد.

غالب فرایندها بسته پیچیدگی‌شان درگیر با موضوع تصمیم‌گیری می‌باشند. دو نوع تصمیم‌گیری در فرایندهای کسب‌وکار تعریف می‌شوند. تصمیم‌هایی که بر مسیر فرایند تاثیر می‌گذارند و تعیین کننده مسیر فرایند خواهند بود و تصمیماتی که تعیین کننده یک ارزش و یا مقدار بوده و از نوع محاسباتی هستند. استاندارد تصمیم‌سازی (DMN)‌ نحوه و مسئول تصمیم‌گیری‌ها را تعیین می‌نماید.

تصمیمات توسط موتورهای تصمیم‌گیری صورت خواهد پذیرفت ولیکن اینکه این تصمیمات به چه صورتی انجام می‌پذیرد و در اتخاذ تصمیمات از چه سیاست‌ها و چه داده‌هایی استفاده می‌شود، توسط این استاندارد قابل فهم خواهد بود. در واقع این استاندارد این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیمات در دسترس قرار گیرند. در برخی موارد منطق تصمیم‌گیری در داخل مدل‌های تصمیم نهفته هستند.

اهداف مرتبط با مدل‌سازی تصمیمات که سعی در تحقق آن دارد، عبارتند از بهبود شفافیت، قابلیت حفظ و نگهداری و همچنین ایجاد تغییر و خودکارسازی تصمیمات اجرایی تکرار شونده

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

۳ comments