e‌BPM

انواع مختلف اتلاف در تولید ناب چیست؟

به طور کلی ۹ نوع اصلی اتلاف(در زبان ژاپنی “مودا”) در سیستم تولید تویوتا مشخص شده بود که شامل موارد زیر می‌باشد.

 

Nameنام اتلافمفهومخصوصیت
Transportationاتلاف حمل و نقلهرگونه جابجایی مواد که به ارزش تولیدات نمی‌افزاید·         طولانی شدن چرخه تولید

·         استفاده ناموثر از نیروی کار و فضا افزایش یافته

·         عاملی در توقفات و مکث‌ها در سیستم تولید

 

Inventoryاتلاف موجودیدر اختیار داشتن مقادیر زیاد و ناضروری از مواد خام·         موجودی بیش از حد موجب هزینه‌های اقتصادی بالاتر

·         هزینه انبارداری بیشتر

·         مقادیر بیشتر معیوبات می‌شود.

Motionاتلاف حرکتهر نوع حرکت فیزیکی یا راه رفتن کارگران که آنها را از کار اصلی باز دارد یا موجب تأخیر در آن ‌شود·         طولانی شدن چرخه تولید.

·         اتلاف انرژی شخص

Waitingاتلاف انتظارزمان هدر رفته در فعالیت کارگران یا ماشین‌ها به خاطر تنگناها یا جریان ناکارای تولید در کارخانه·         انتظار ماشین برای تعویض قالب یا راه اندازی اولیه

·         انتظار اپراتور، در حالی که ماشین کار می کند

·         انتظار قطعات برای عملیات، بازرسی یا حمل و نقل

·         انتظار ارباب رجوع برای دریافت خدمات

Over  Productionاتلاف تولید بیش از اندازهتولید بیشتر از تقاضا یا تولید بسیار زودتر از زمان مورد نیاز·         کهنه و دمده شدن

·         مجبور شدن به فروش پایین محصول

·         افزایش ضایعات محصول

Over Processingاتلاف فرایندهای اضافیفعالیتی که هیچ ارزشی برای مشتری ایجاد نمی‌کند·         تعریف ضعیف الزامات مشتری

·         مصوبات زاید و غیر مفید

·         انجام فرایندهای اضافی به دلیل کیفیت پایین فرایند

defectاتلاف اصلاح و تعمیراتدوباره‌کاری، زمانی اتفاق می‌افتد که بعضی فعالیتها باید دوباره صورت گیرد به این دلیل که دربار اول درست انجام نشده است·         تعمیرات کلی و جزئی محصول تولید شده

·         دوباره کاری روی نامه‌ها و گزارش‌های اداری

Knowledge Disconnectionعدم دسترسی به دانشاز دست دادن زمان، نظرات، پیشرفت‌ها و فرصت‌های یادگیری منابع انسانی به دلیل عدم توجه·         نارضایتی منابع انسانی

·         از دست دادن فرصت‌های مناسب جهت بهبود عملکرد سازمان

 

Abbas Bagheri

عباس باقری

کارشناس گروه eBPM
عباس باقری هستم کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک. فعال در زمینه اجرای پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار، مدیریت پروژه(pmbok)، بهینه سازی.
ایمیل: Bagheri@ebpm.ir
تلگرام: @ABS_ebpm_ir

اضافه کردن نظر