e‌BPM

زنجیره فرایند مبتنی‌بر رویداد ARIS (ARIS Event-Driven Process Chain: EPC)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


نماد ARIS-EPC یک نماد فرایند کسب‌‌وکار است که در اصل توسط A.W. Scheer توسعه داده شده و توسط شرکت IDS Scheer در ابزار نرم‌افزار مدل‌سازی فرایندِ ARIS مورد استفاده قرار گرفته است. نماد EPC توسط تعدادی دیگر از شرکت‌ها؛ نظیر Oracle و Microsoft هم پشتیبانی می‌شود. این نماد به‌صورت گسترده در سفارشی‌سازی برنامه‌های SAP کاربرد دارد. شرکت IDS Scheer در حال حاضر متعلق به SoftwareAG است.

۱ نظر