e‌BPM

هدف، اصول، و اقدامات فرایند کسب و کار (Business Process) (قسمت هشتم)

مطلب این هفته به بررسی هدف، اصول و اقداماتی که یک فرایند کسب‌وکار در سازمان به عهده دارد، اختصاص دارد.

 • هدف: بهبود محصولات و خدمات از طریق رویکردی ساخت‌یافته به بهبود عملکرد، که به طراحی سیستماتیک و مدیریت فرانیدهای کسب‌وکار (Business Process Management) یک سازمان، متمرکز است.
 • اصول:
  • فرایندهای کسب‌وکار، دارایی‌های سازمان به شمار می‌روند.
  • سازمان‌ها با اندازه‌گیری، پایش، کنترل، و تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار، می‌توانند علاوه بر ارائه ارزش پایدار به مشتریان، مبنایی برای بهبود فرایندهای خود ایجاد کنند.
  • فرایندهای کسب‌وکار باید به طور مستمر بهبود یابند.
  • فناوری اطلاعات یک توانمندساز ضروری برای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار به شمار می‌رود.
 • اقدامات:
  • تلاش در جهت ساختارهای سازمانی فرایندمحور
  • تعیین مالکین فرایند
  • مدیریت ارشد باید مشوق و متعهد اجرای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار باشد و برای اجرای بهبودهای فرایندی، رویکردی پایین به بالا را اتخاذ کند.
  • استقرار سیستم‌های فناوری اطلاعات به منظور پایش، کنترل، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندها
  • همکاری با شرکای سازمانی در فرایندهای میان سازمانی
  • آموزش مستمر نیروی کار و بهبود مستمر فرایندها
  • همسوسازی پاداش و دستمزد کارکنان با عملکرد فرایندهای سازمان
  • استفاده از هر دو رویکرد تدریجی (مانند شش زیگما-Six-Sigma) و رادیکالی (مانند مهندسی مجدد فرایندها-Business Process Re-Engineering) برای اجرای بهبود فرایندها.

 

منابع و ماخذ

 • Chang, J., (2006), business process management systems: Strategy and implementation, Taylor and Francis Group
امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر