e‌BPM

تجزیه‌ و تحلیل (Analytics)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


تجزیه‌وتحلیل به انواع تکنیک‌ها و روش‌های قابل‌استفاده در تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادات برای بهبود عملکرد اشاره دارد. همانطور که سازمان‌ها در طول زمان دارای پایگاه‌های داده بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شوند، ضرورت بهره‌گیری از این تکنیک‌های جستجوی خودکار داده به‌منظور تفسیر و به‌کارگیری داده‌ها برای بهبود عملکرد، بیشتر پدیدار می‌شود.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر