اخذ گواهی حسن انجام کار

اخذ گواهی حسن انجام کار

فهرست مطالب :

پروژه مدیریت فرایند کسب‌وکار شرکت تولیدی پاکنام که ماحصل تلاش یک سال‌ و دو ماه گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM می‌باشد. با شناسایی و مدل‌سازی 172 فرایند به همراه تدوین مستندات مربوطه، بهبود فرایندهای منتخب و همچنین فرهنگ‌سازی و ایجاد نگاه فرایندی در بین کارکنان و مدیران محترم مجموعه پاکنام و در نهایت با فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم به منظور اجرای فرایندهای سازمانی در بستر فناوری اطلاعات به پایان رسید. گواهی حسن انجام کار فوق پس از رضایت کارفرما از پروژه و نتایج آن صادر گردیده است.

eBPM در شبکه های اجتماعی