e‌BPM

کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard)

معرفی بخش واژگان تخصصی

بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم در طول زمان تغییر نموده و تکامل می‌یابند.

زبان‌های رسمی فرایند کسب‌وکار دارای معناشناسی‌هایی هستند که تحت تاثیر استانداردها، انجمن‌های منتشرکننده واژگان، فروشندگان و غیره قرار می‌گیرند. بیشتر این مجموعه‌ها واژگان را به طرق مختلف تعریف می‌کنند. سند پیش‌رو که برگرفته از اسناد مجموعه BPTrends می‌باشد، به‌منظور ارائه تعاریف عمومی از واژگان کاربردی در این حوزه و همچنین ایجاد یک زبان مشترک میان افراد تهیه شده است.


یک رویکرد اندازه‌گیری است که توسط کاپلان و نورتون مشهور و معروف گردید. مدل کارت امتیازی متوازی، عوامل حیاتی موفقیت را در جهت بهبود فرایندهای توسعه ارزیابی عملکرد از چهار منظر مشتری، فرایندهای عملیاتی، مالی و رشد و یادگیری شناسایی می‌کند. این رویکرد چنین استدلال می‌کند که مدیران می‌بایست سنجه‌های مختلفی به‌منظور پایش نتایج مربوط به چهار منظر مذکور را ردیابی نمایند. با استفاد از این رویکرد، عملکرد سازمان از اهداف سازمانی قابل ترسیم می‌شود. برخی از سازمان‌ها این رویکرد را توسعه داده و از آن به‌منظور تطبیق اهداف سازمان با اهداف زنجیره ارزش و همچنین اهداف فرایندهای اصلی و زیرفرایندهای زنجیره ارزش بهره می‌برند.

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

مربی و مشاور فرآیندهای کسب و کار و سازماندهی

ایمیل: mousavi@ebpm.ir

اضافه کردن نظر