e‌BPM

دوره رایگان مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM با همکاری موسسه مطالعات مدیریت وابسته به دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری دوره رایگان آموزش BPM و زبان مدل‌سازی BPMN2.0.2 کرده است و این دوره با موفقیت برگزار شد.

اضافه کردن نظر