دوره رایگان مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • دوره رایگان مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

دوره رایگان مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

فهرست مطالب :

گروه آموزشی و مشاوره مدیریت eBPM با همکاری موسسه مطالعات مدیریت وابسته به دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری دوره رایگان آموزش BPM و زبان مدل‌سازی BPMN2.0.2 کرده است و این دوره با موفقیت برگزار شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی