e‌BPM

آغاز نخستین روز کارگاه سه روزه پیشرفته BPM با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

نخستین روز کارگاه سه روزه پیشرفته BPM، استاندارد BPMN2.0.2، نرم‌افزار Visual Paradigm و اجرای فرایند در BPMS، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، امروز چهارشنبه مورخ ۹ اسفندماه در حال برگزاری است.

در انتهای این دوره به شرکت‌کنندگانی که پروژه عملی‌شان را با موفقیت پشت سر گذارند از طرف مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس گواهینامه اعطا خواهد شد.

شایان ذکر است این کارگاه فردا و پس فردا در محل برگزاری دوره‌‌های مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس ادامه خواهد داشت.

 

اضافه کردن نظر