e‌BPM

شروع پروژه احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمان آب و برق خوزستان در نرم افزار BPMS

معرفی سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان، یکی از سودآورترین و متعالی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که به اهداف کلان نظام مدیریت یکپارچه و بهم پیوسته منابع آب و انرژی برق آبی کشور در قلمرو فعالیت خود دست یافته و با بهبود راندمان و بهره‌وری و افزایش مستمر کارایی و اثر بخشی در همه ارکان زنجیره مدیریت و تکیه بر تکنولوژی‌های مدرن و جلب مشارکت‌های مردمی وسازمان‌های مرتبط، توانسته است منابع آب لازم برای به زیر کشت بردن حداکثر اراضی مستعد کشت استان خوزستان را با اجرای سدها و تامین شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی تامین نماید.

سازمان آب و برق خوزستان با درک ضرورت‌های بقا و رشد، سازمانی رقابت پذیر در عرصه منطقه بوده و صدور آب به کشورهای حوزه خلیج فارس صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی صنعت در سطح خاورمیانه، مهار و بهره‌گیری از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک مبادرت نموده و نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی سند بخش آب و افزایش توان تولید انرژی برقابی و توسعه تاسیسات داشته است.

سازمان آب و برق خوزستان با اتکا به رویکرد شایسته سالاری کارکنانی شایسته، متعهد، خلاق، راضی و وفادار در اختیار دارد و با نگریستن به آن‌ها به عنوان ارزشمندترین دارایی خود و با درک اهمیت مسئولیت اجتماعی در توسعه پایدار به حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و توسعه منابع آب واقف است و ملاحظات زیست محیطی را مبنای همه فعالیت‌های خود قرار داده است.


سازمان مذکور جهت نیل به اهداف خود تصمیم به اجرای پروژه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار برای احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمانی در ابزار BPMS نموده که طی روزهای گذشته مصاحبه با مدیران ارشد سازمان به خصوص حوزه مدیریت عامل و بعضی از معاونین محترم به منظور عارضه‌یابی و مدل‌سازی فرایندهای وضع موجود صورت گرفته که در اسرع وقت پس از بهبود فرایندها در ابزار BPMS پیاده‌سازی و اجرایی گردند.

اضافه کردن نظر