شروع پروژه احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمان آب و برق خوزستان در نرم افزار BPMS
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • شروع پروژه احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمان آب و برق خوزستان در نرم افزار BPMS

شروع پروژه احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمان آب و برق خوزستان در نرم افزار BPMS

فهرست مطالب :

معرفی سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان، يكي از سودآورترين و متعالي‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي كشور است كه به اهداف كلان نظام مديريت يكپارچه و بهم پيوسته منابع آب و انرژي برق آبي كشور در قلمرو فعاليت خود دست يافته و با بهبود راندمان و بهره‌وري و افزايش مستمر كارايي و اثر بخشي در همه اركان زنجيره مديريت و تكيه بر تكنولوژي‌هاي مدرن و جلب مشاركت‌هاي مردمي وسازمان‌هاي مرتبط، توانسته است منابع آب لازم براي به زير كشت بردن حداكثر اراضي مستعد كشت استان خوزستان را با اجراي سدها و تامين شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي تامين نماید.

سازمان آب و برق خوزستان با درك ضرورت‌هاي بقا و رشد، سازماني رقابت پذير در عرصه منطقه بوده و صدور آب به كشورهاي حوزه خليج فارس صدور دانش و خدمات فني و مهندسي صنعت در سطح خاورميانه، مهار و بهره‌گيري از رودخانه‌هاي مرزي و منابع آبي مشترك مبادرت نموده و نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصادي، سياسي و امنيتي سند بخش آب و افزايش توان توليد انرژي برقابي و توسعه تاسيسات داشته است.

سازمان آب و برق خوزستان با اتكا به رويكرد شايسته سالاري كاركناني شايسته، متعهد، خلاق، راضي و وفادار در اختيار دارد و با نگريستن به آن‌ها به عنوان ارزشمندترين دارايي خود و با درك اهميت مسئوليت اجتماعي در توسعه پايدار به حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و توسعه منابع آب واقف است و ملاحظات زيست محيطي را مبناي همه فعاليت‌هاي خود قرار داده است.


سازمان مذکور جهت نیل به اهداف خود تصمیم به اجرای پروژه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار برای احصا، بهبود و اجرای فرایندهای سازمانی در ابزار BPMS نموده که طی روزهای گذشته مصاحبه با مدیران ارشد سازمان به خصوص حوزه مدیریت عامل و بعضی از معاونین محترم به منظور عارضه‌یابی و مدل‌سازی فرایندهای وضع موجود صورت گرفته که در اسرع وقت پس از بهبود فرایندها در ابزار BPMS پیاده‌سازی و اجرایی گردند.

eBPM در شبکه های اجتماعی