e‌BPM

تحلیلی بر کاربرد راه حل سازمانی مدیریت فرایند کسب و کار BPM (قسمت هفدهم)

در این قسمت به نقش مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در توسعه و یکپارچه‌سازی کاربردها و فرایندهای سازمان‌های مورد هدف و عمده‌ترین دلایل انتخاب الگوی BPM و ترجیح آن بر رویکرد استفاده از محصولات ERP با توجه به چشم‌انداز و ماموریت آن‌ها پرداخته می‌گردد.

  • دسترس‌پذیری راه‌حل‌ها و محصولات

هم‌اکنون اکثر محصولات عمده و مهم ERP مشمول تحریم برای ایران است. (به عنوان نمونه my SAP و Oracle Business Suite)

محصولات BPM جز نرم‌افزارهای استراتژیک طبقه‌بندی نمی‌شوند و لذا مشمول تحریم نمی‌باشند.

  • هزینه

بهای محصولات ERP به طور متوسط چهار تا پنج برابر محصولات پایه BPM می‌باشد. (بدون احتساب هزینه‌های پیاده‌سازی)

تابع هزینه در دو روش متفاوت است. به عبارت دیگر با سرمایه‌گذاری اندکی برای تامین زیرساخت BPM می‌توان کاربردهای سازمانی را با هزینه اندکی توسعه داد. همچنین با عبور از نقطه سربه‌سر استفاده از BPM بر استفاده از ERP مزیت اقتصادی پیدا می‌کند.

  • روش پیاده‌سازی

پیاده‌سازی ERP یک روش انقلابی است که همه سرمایه‌گذاری‌های قبلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در حالی‌که پیاده‌سازی BPM یک روش تدریجی است که در همزیستی با دارایی‌های قبلی امکان‌پذیر می‌باشد.

  • نقش نیروی انسانی

در پیاده‌سازی ERP کارکنان و بدنه کارشناسی موجود کمترین مشارکت را داشته و لذا ریسک عدم‌پذیرش بالاست.

در توسعه و پیاده‌سازی BPM کارکنان (IT و سایرین) مشارکت بیشتری داشته و امکان‌پذیری راه حل بالاتر است.

  • پشتیبانی

پشتیبانی راه‌حل‌های ERP تا حد زیادی وابسته به تامین‌کنندگان خارجی و شرکای داخلی آن‌هاست.

پشتیبانی راه‌حل‌های BPM صرفاً در حد ابزارهای پایه وابسته به بیرون شرکت است و در داخل شرکت می‌توان بخش‌های اضافه‌شده را کاملاً پشتیبانی کرد.

  • سرعت پیاده‌سازی

پیاده‌سازی نهایی راه‌حل‌های ERP معمولاً زمان زیادی (بین ۲ تا ۵ سال) زمان می‌برد.

استفاده عملیاتی از راه‌حل‌های BPM در کوتاه‌مدت و به صورت تدریجی امکان‌پذیر است.

  • انعطاف‌پذیری

هر چند تمهیداتی برای انعطاف‌پذیری راه‌حل‌های ERP اندیشیده شده است، اما معمولاً اعمال تغییرات (در فرایندها و قواعد کاری) در این راه حل‌ها آسان نیست. ضمناً استفاده از این راه حل در سازمان‌های داخلی نیازمند تغییرات زیادی است.

راه‌حل‌های BPM اساساً به منظور تسهیل اعمال تغییرات طراحی شده‌اند. (ویژگی نسخه‌پذیری- Versioning)

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر