e‌BPM

برگزاری کارگاه آموزشی BPMN ،BPI ،BPM و Visual Paradigm برای کارشناسان سیستم ها و روش های پژوهشگاه فضایی

در این کارگاه آموزشی در ابتدا مدیریت فرایندهای کسب و کار در یک جلسه آموزش داده شد سپس در ۳ جلسه استاندارد BPMN تدریس گردید. در گام سوم نحوه بهبود فرایندها بیان شد و در گام آخر با آموزش نرم افزار ویژوال پارادایم فرا گیرنده‌ها برای شروع کار با نرم افزار آماده گردیده و با پیاده سازی یک فرایند در نرم افزار و گرفتن اطلاعات پردازش شده از نرم افزار مهارتی مناسب برای شروع به کار در حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار پیدا نمودند.

 

 

۲ comments