لوگوی سایت ebpm

 

جهت مشاهده توضیحات هر بخش، روی متن آن کلیک بفرمایید.
ساعت شروع تمامی کارگاه‌های آموزشی ۸ صبح می‌باشد.

عنوان کارگاه آموزشی سطح سرفصل‌ مدرس تاریخ روزهای برگزاری مدت زمان (ساعت) لینک ثبت‌نام
 سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
agileBPMS
فشرده سر فصل‌ها مهندس میرزایی بزودی بزودی ۸
 سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
agileBPMS
پیشرفته سر فصل‌ها مهندس میرزایی بزودی بزودی ۸
 سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
Bizagi
مقدماتی سر فصل‌ها دکتر بختیاری‌فر بزودی بزودی ۸
سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
Bizagi
متوسط سر فصل‌ها دکتر بختیاری‌فر بزودی بزودی ۱۶
مدیریت فرایند کسب‌وکار
(BPM)
پیشرفته سر فصل‌ها مهندس حقیقت بزودی سه‌شنبه ۴
 استاندارد مدل‌سازی فرایند
BPMN 2.0.2
پیشرفته سر فصل‌ها مهندس حقیقت بزودی سه‌شنبه عصر و

 

چهارشنبه

۱۲
نرم افزار مدل‌سازی و تحلیل فرایند
Visual Paradigm
پیشرفته سر فصل‌ها مهندس حقیقت بزودی پنجشنبه ۸
سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
Bizagi
پیشرفته سر فصل‌ها دکتر بختیاری‌فر بزودی بزودی ۲۴
سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
Bonita
مقدماتی سر فصل‌ها مهندس شیرینی بزودی پنجشنبه ۸
سامانه مدیریت فرایند کسب‌وکار
Bonita
پیشرفته سر فصل‌ها مهندس شیرینی بزودی بزودی ۶۰
مدیریت فرایندهای سازمانی (از فلسفه تا اجرا)   سر فصل‌ها

مهندس حقیقت

و مهندس سلمانی

بزودی

بزودی

۱۶