e‌BPM

AmirHossein Haqiqat

عکس کاور خود را تغییر دهید
AmirHossein Haqiqat
عکس کاور خود را تغییر دهید
امیرحسین حقیقت هستم. مربی و مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدیر گروه eBPM. ایمیل: haqiqat@ebpm.ir تلگرام: AmirhosseinHaqiqat@
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است