لوگوی سایت ebpm

مجموعه ‎ eBPMتلاش نموده تا با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، قدمی در راستای گسترش و توسعه علم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در کشور برداشته و سازمان‎ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی کشور را در ارتقاء و بهبود عملکرد حوزه فرآیندی‌شان یاری نماید.

در این راستا بهره‌گیری از توان متخصصین داخلی و خارجی برای برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی یکی از فعالیت‌های اساسی این مجموعه می‌باشد.