جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اهمیت و جایگاه ابزارهای مدیریت فرایندهای کسب و‌ کار BPMS

اهمیت و جایگاه ابزارهای مدیریت فرایندهای کسب و‌ کار BPMS

برای ایجاد درک مشترک پیرامون موضوع اهمیت و جایگاه ابزارهای مدیریت فرایندهای کسب‌و‌کار (BPMS) لازم است در ابتدا درک مشترکی از ادبیات آن ایجاد شود؛ لذا یادداشت این هفته به تعریف کسب‌وکار، فرایند کسب‌وکار، مدیریت فرایند کسب‌وکار(bpm چیست)، و نهایتاً سیستم‌های مدیریت فرانید کسب‌وکار اختصاص داده‌ شده است. برای مطالعه مطالب بیشتر در مورد اتوماسیون […]

اجزای سیستم مدیریت فرایند كسب و كار (BPMS) (قسمت چهارم-اجزا)

در ادامه‌ی مطالب آموزشی پیرامون پیاده‌سازی موفق BPMS در سازمان، بهتر است به منظور داشتن دید مناسب از یك سیستم مدیریت فرایند كسب‌وكار (BPMS)، اجزای تشكیل‌دهنده‌ی آن را نیز شناخته و دید مناسبی برای پیاده‌سازی آن داشت. هرچند تعریف یكسانی از اجزا و معماری استاندارد در میان ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای BPMS وجود ندارد، اما با جمع‌بندی […]

تاريخچه ی رويكرد مديريت فرايند كسب و كار (BPM) (قسمت سوم-تاریخچه)

تاريخچه‌ي رويكرد مديريت فرايند كسب‌وكار (BPM) (قسمت سوم-تاریخچه) به منظور شناخت هر چه بهتر مديريت فرايند كسب‌وكار يا Business Process Management و آشنايي بيشتر با تاريخچه‌ي رويكرد BPM در ميان سازمان‌هاي پيش‌رو، درباره‌ي چگونگي تكامل اين رويكرد، بحث اين هفته به پيشينه‌ي رويكرد فوق تخصيص داده شده است. نرم‌افزارهاي BPM از نظر تاريخي از ادغام […]