e‌BPM

راهنمای مدل سازی رویدادهای شروع و پایانی

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از رویدادهای شروع و پایانی تشریح خواهد شد.

اضافه کردن نظر