۱۹- نمودارهای فرایندی در استاندارد BPMN2.0.2

۱۹- نمودارهای فرایندی در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

نمودارهاي فرآيندي در استاندارد BPMN يكي از انواع نمودارهاي قابل ترسيم توسط اين زبان مدلسازي مي‌باشد. (نمودار فرآيندي، نمودار همكاري و نمودار رقص آرايي) كه اين نمودارهاي فرآيندي نيز انواع مختلفي دارند. در اين ويدئو كليپ اين نمودارهاي فرآيندي معرفي خواهد شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی