شیوه و سبک استاندارد BPMN

شیوه و سبک استاندارد BPMN

فهرست مطالب :

اطلاعات شناسنامه‌ای کتاب

  •  عنوان کتاب (به زبان انگلیسی): BPMN METHOD AND STYLE
    WITH BPMN IMPLEMENTER’S GUIDE
  •  نام کامل نویسنده: بروس سیلور (Bruce Silver)
  •  ناشر: Cody-Cassidy Press
  •  تعداد صفحات: 439
  • ویرایش: دوم
  • سال انتشار: 2011

کتاب شیوه و سبک Bpmn

استاندارد BPMN 2.0 زبان صنعت ترسیم نمودار برای مدل‌های فرایند کسب‌و‌کار است. معنای نمودار فرایند کسب‌وکار، صرف نظر از ابزاری که برای ایجاد آن استفاده شده، یکسان می‌باشد. اما ایجاد مدل‌هایی که صحیح، کامل و واضح باشند، بیش از فرهنگ لغت اشکال و نمادهای BPMN را می‌طلبد. برای این‌کار به یک متدولوژی برای تفسیر قابل اتکای منطق فرایند به نمودار نیز نیاز است. همچنین به معیارهایی از سبک مدلسازی نیاز دارد، قراردادهایی که اطمینان دهند منطق فرایند به خودی خود از نمودار آن واضح و روشن باشد. به طور خلاصه، «BPMN خوب» نیاز به رویکردی منظم به نام «شیوه و سبک» دارد.

چاپ اول محبوب این کتاب در سال 2009، مبتنی بر پیش‌نویس مشخصات BPMN 2.0 منتشر شد. این نسخه دوم بر اساس مشخصات نهایی BPMN 2.0 است. اگرچه عناصر نمودار از زمان چاپ اول تغییرات کمی داشته‌اند، اما هر دو بخش شیوه و سبک، کاملاً بازنویسی شده‌اند. نیمه دوم کتاب، راهنمای مجری BPMN، کاملاً جدید است. تمرکز را بر روی سریال‌سازی XML نمودار، برای هر دو مدل فرایند غیرقابل اجرا و اجرایی، قرار می‌دهد. جزئیات متامدل BPMN 2.0 و طرح XML را شرح می‌دهد و مشخصات BPMN-I را توصیف می‌کند، یک مجموعه‌ای از قوانین سریال‌سازی که مبادله مدل‌های BPMN را در زیرگروه تحلیلی بین ابزارها تسهیل می‌کند.

دو سطح درک عناصر BPMN

در این کتاب، بروس سیلور توضیح می‌دهد که هر عنصر BPMN مدلسازهای فرایند نیاز به فهمیدن در دو سطح دارد، شامل اینکه دقیقاً در «چه مکانی» و به «چه نحوی» از هر عنصر استفاده شود. سطح 1 (زیرکلاس مدلسازی توصیفی BPMN 2.0) پالتی از اشکال و نمادها است که عمدتا از نمودار سنتی جریان منتقل می‌شود. سطح 2 (زیرکلاس تحلیلی) پالت را گسترش می‌دهد تا بتوان رفتار ناشی از رویداد را توصیف کرد، که برای مدلسازی مدیریت استثنا بسیار مهم است.

این کتاب معنای واقعی اساسی و پایه‌ای‌ترین مفاهیم BPMN را توضیح می‌دهد؛ مانند فعالیت، فرایند و وضعیت‌ها، که برای استفاده صحیح از این استاندارد ضروری است؛ و یک متدولوژی گام‌به‌گام را برای رفتن از یک صفحه خالی به پایان یک مدل BPMN کامل که در یک ساختار سلسله مراتبی از بالا به پایین توسعه یافته است، ارائه می‌دهد. از نمودار سطح بالا می‌توان در فقط یک صفحه دقیقاً چگونگی شروع فرایند، وضعیت‌های احتمالی پایانی آن، آنچه نمونه فرایند نشان می‌دهد و ارتباطات با مشتری، ارائه‌دهندگان خدمت و سایر فرایندها را مشاهده کرد. از نمودار (سطح بالا) می‌توان برای مشاهده جزئیات هر قسمت از فرایند جزء شد.


دانلود رایگان فایل زبان اصلی کتاب شیوه و سبک Bpmn

eBPM در شبکه های اجتماعی